Η ΟΜΑΔΑ

Σε αυτό το στάδιο, είμαστε μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει σε αυτό το εγχείρημα: καλλιτέχνες, φίλοι, εμπλεκόμενοι άνθρωποι. Εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε ένα δίκτυο που θα ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ.