ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Το Fire Poem

Μια δράση του Robert Montgomery (performance), στην οποία ο καλλιτέχνης καίει ένα από τα ποιήματα του. Το ποίημα είναι μεγάλης διάστασης και κατασκευασμένο από ειδικό υλικό. Το έργο αυτό θα τοποθετηθεί στο θερινό κινηματογράφο του Περάματος.

  • Facebook
  • Instagram

info@sharingperama.com

©2019 SHARING PERAMA. All Rights Reserved.

Fire Poem in Miami