ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Το Fire Poem

Fire Poem
Fire Poem

Fire Poem in front of the Louvre
Fire Poem in front of the Louvre

Fire Poem in Miami
Fire Poem in Miami

Fire Poem
Fire Poem

1/5

Μια δράση του Robert Montgomery (performance), στην οποία ο καλλιτέχνης καίει ένα από τα ποιήματα του. Το ποίημα είναι μεγάλης διάστασης και κατασκευασμένο από ειδικό υλικό. Το έργο αυτό θα τοποθετηθεί στο θερινό κινηματογράφο του Περάματος.

<< BACK