ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Την Εκπαίδευση

“Re - Animating Perama”

Ένα εργαστήριο animation για παιδιά και εφήβους 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες του ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχουν μαθητές από τα Δημόσια Σχολεία του Περάματος, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων animation. Ένα δημιουργικό εργαστήρι κινούμενης εικόνας, το οποίο οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν απο ανακυκλωμένα υλικά φιγούρες και κατασκευές και το οποίο θα περιστρέφεται γύρω από τις παρακάτω έννοιες:

«Ανακυκλώνεται» «Επαναχρησιμοποιείται» «Μεταλλάσσεται» «Φωτίζεται» «Κινείται»

Λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Περάματος και την περιβαντολλογική πολιτική που θα ακολουθήσει στα Δημόσια σχολεία της περιοχής, το πρόγραμμα αυτό συνδέει την οικολογία με τις καλλιτεχνικές πρακτικές, ώστε η τέχνη να έρθει πιο κοντά στην καθημερινή ζωή.

Robert Montgomery
<< BACK